1. HemRight-pointing Arrow Icon
  2. Nät-casino säkerhetspolicy

Nät-casino säkerhetspolicy

Syfte med informationssäkerhet

Målet på Nät-casino gällande vår säkerhetsinformation är att försäkra att verksamheten kan fortsätta fungera utan några störningar. Nät-casino försäkrar att all information som används och lagras på webbplatsen garanterar besökarnas integritet och säkerhet. Nät-casino garanterar att all information som lagras är skyddad utifrån alla nödvändiga säkerhetsåtgärder. 

Informationssäkerhetpolicy

Denna policy har som syfte att skydda att säkra organisationens information från alla hot, oavsett om det handlar om interna, externa, avsiktliga eller de av misstag. Det är organisationens policy att garantera att:
  1. Konfidentiell information endast kan nås av personer som kräver åtkomst enligt principen om minst privilegier
  2. Stabilitet, säkerhet och tillgänglighet av vår information måste hållas konsekvent när det påverkar ändringar i systemet på Nät-casino
  3. Alltid upprätthålla integriteten av vår kundinformation och affärsinformation
  4. Vara en branschledande plattform och medieleverantör som erbjuder säkra lösningar i världsklass till våra iGaming -partners och deras kunder
  5. De regleringar och lagar som spellicenser kräver alltid kommer upprätthållas och integreras i våra system och processer. 

Risker för informationssäkerhet

Nät-casino hanterar risker genom en struktur för informationsriskhantering som antagits för att säkerställa att potentiella risker identifieras och hanteras på rätt sätt, så att företaget kan integrera en riskbaserad strategi i sina beslutsprocesser.

Vår skyldighet

Varje medarbetare har ett ansvar att följa denna policy för informationssäkerhet. Chefer är direkt ansvariga för att implementera kraven för  informationssäkerhet inom sina respektive arbetslag.Den ledande representanten har ett direkt ansvar för att utforma, planera, implementera och driva ISMS på Nät-casino.Kommittén för internrevision har ett direkt ansvar att verifiera effektiviteten i systemetet angående hantering av informationssäkerhet.Denna policy för informationssäkerhet kommer att granskas när grundläggande förändringar sker inom organisationen.

Som huvudskribent hos Nät-casino.se sedan start har Hampus Konradsson hunnit utforska en hel del casinon och ämnen relaterade till casinospel på nätet. Innan hans resa som skribent startade har ...continue reading

Skribent

Observera att vi på vår webbplats använder cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera, cookies som optimerar prestandan. Om du vill veta mer om våra cookies kan du läsa vår  Cookie consent.