1. HemRight-pointing Arrow Icon
  2. NyheterRight-pointing Arrow Icon
  3. Högsta domstolen prövar TV4 efter smygreklamen

Högsta domstolen prövar TV4 efter smygreklamen

På senare år har TV4 och Svenska Spel hamnat i konflikt med rättsväsendet. I centrum står programmen Keno, Lotto och inslaget från Nyhetsmorgon i TV4. Produktionerna presenteras inte som reklam, vilket de enligt Granskningsnämnden borde göra eftersom det är sändningar som gör reklam för Svenska Spel.

Keno och Lotto borde ses som reklam anser Granskningsnämnden. Men på det sättet som inslagen visas upp i TV4 framgår det inte tillräckligt tydligt att det promotar Svenska Spel. Programmen framstår snarare som om de är en del i det resterande utbudet, det som anses vara vanligt redaktionellt innehåll, trots att det är Svenska Spel som producerar dem och dessutom betalar TV4 för att det ska sändas. Förehavandet är enligt Granskningsnämnden ett brott mot åttonde kapitlet, femte paragrafen i radio- och tv-lagen. Ärendet förs nu vidare till förvaltningsrätten. Fälls TV4 där kan de komma att tvingas att betala vite. GranskningsnämndenDetta är inte första gången kanalen granskas. Vid två tidigare tillfällen har kanalens agerande runt Triss i Nyhetsmorgon varit uppe hos Granskningsnämnden. Ena fallet handlade om huruvida TV4 hade brutit mot de bestämmelser som finns kring hur produktplacering får användas, medan det vid det andra tillfället hade att göra med eventuella snedsteg i förhållande till bestämmelserna kring otillbörligt gynnande och annonsering. Hävdar att inget avtal finnsAndra aktörer på spel- och casinomarknaden anser att Svenska Spels inslag i TV4 borde ses som ”dold säljfrämjande marknadsföring”. Något som Betssons, Kindreds och LeoVegas chefer skrev om i en debattartikel 2020. Detta plockades senare upp av Konsumentombudsmannen.Det har hävdats på flera håll att det finns ett avtal mellan TV4 och Svenska Spel, men de slår ifrån sig och menar att programpunkten i Nyhetsmorgon kommer från redaktionen. Enligt båda parter finns det inget avtal kring det innehållet, som alltså snarare ska ses som redaktionellt innehåll vid sidan om övrigt innehåll som sänds på kanalen under Nyhetsmorgon. Även om Konsumentombudsmannen vann mot TV4 och Svenska Spel i Patent- och marknadsdomstolen i april 2020, så gick det inte på samma sätt när man i mars 2022 ville att TV4 och Svenska Spel skulle göra det påstådda avtalet offentligt. Då sa Patent- och marknadsöverdomsstolen nej. TV4 och Svenska Spel behövde alltså inte visa upp ett avtal som enligt dem inte ens existerar. Anledningen till att man slapp offentliggöra det eventuella avtalet berodde på att det enligt rätten stred mot den del av yttrandefrihetsgrundlagen som kallas efterforskningsförbudet. Konsumentverket valde dock att överrklaga, vilket senare också bifölls av Högsta domstolen som kommer att pröva fallet igen. TV4 måste reklammärka sina sändningarNu behöver TV4 märka upp sina program som är produceras av Svenska Spel på ett sätt som gör det tydligt att inslagen är reklam. Detta för att det ska vara tydligt att det är en separat produktion i förhållande till det övriga innehållet. Det här innebär i praktiken att sändningen som är kopplade till ”Keno” och ”Lotto” nu anses vara reklam enligt Granskningsnämnden för press, radio och tv. För att få sända dessa utan risk om rättsliga konsekvenser behöver TV4 alltså reklammärka programinslagen och tydligt informera om att Svenska Spel är avsändare. Hela den här konflikten har varit långt utdragen och har pågått under flera år, och har behandlat många olika delar. Även om det nu införs krav på reklammärkning och att TV4 måste berätta vem som är avsändaren, det vill säga Svenska Spel, är själva konflikten och processen inte i mål än. Högsta domstolen har bifallit Konsumentverkets överklagan och kommer att pröva fallet längre fram. Det återstår att se vad det kan komma att leda till, men det är ett positivt besked för konkurrenterna till Svenska Spel på den svenska spelmarknaden.

Som huvudskribent hos Nät-casino.se sedan start har Hampus Konradsson hunnit utforska en hel del casinon och ämnen relaterade till casinospel på nätet. Innan hans resa som skribent startade har ...continue reading

Skribent

Observera att vi på vår webbplats använder cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera, cookies som optimerar prestandan. Om du vill veta mer om våra cookies kan du läsa vår  Cookie consent.