1. HemRight-pointing Arrow Icon
  2. NyheterRight-pointing Arrow Icon
  3. Folkhälsomyndigheten vill utbilda föräldrar om spel

Folkhälsomyndigheten vill utbilda föräldrar om spel

Folkhälsomyndigheten arbetar ständigt med att förebygga spelande bland unga vuxna. Nyligen släppte de en rapport gällande föräldrars inblanding i det hela. Man menar på att de behöver utbildas ytterligare för att kunna förmedla riskera som spel om pengar faktiskt innebär.

Den nya rapporten gick igenom olika aspekter kring hur föräldrar och unga exponeras för spel. Slutsatsen var inte bara att relationen parterna emellan var viktigt, även föräldrarnas egna spelbeteende har visat sig vara betydelsefullt för de yngres spelvanor.

Behövs mer kunskap hos föräldrar

Undersökningen som gjordes av Folkhälsomyndigheten visade att många föräldrar saknar kunskap om spel, ett direkt resultat av detta var att över hälften av alla föräldrar aldrig har pratat med sina barn om riskerna som kan uppstå när man spelar om pengar. Spel Flera föräldrar hade också spelat tillsammans med sina barn, trots att de är yngre än 18 år, den lagliga gränsen. Undersökningen bygger på intervjuer med 3 000 föräldrar och 3 200 unga i åldrarna 16-19 år. Resultaten visar tydligt att spel och spelproblem är närvarande redan från ung ålder, hela 14 procent av de tillfrågade unga uppgav att de har en person i sin närhet med spelproblem. Några andra notervärda siffror från undersökninge:

  • 75 procent har sett reklam för spel under den senaste veckan
  • 36 procent har själva spelat under året som passerat
  • 3 procent erkänner sig ha spelproblem

Föräldrar behöver ta mer ansvar

Även om spel blir allt mer synligt genom reklam och internet uppger över hälften av föräldrarna att de inte pratat med sina barn om spel. Flera av dem vet heller inte om deras barn provat att spela om pengar. Undersökningen visade även att många föräldrar, över hälften, spelar om pengar. Att ha spelande föräldrar har ett samband med att unga sedan själva börjar spela. Cirka hälften av de yngre som tillfrågades med föräldrar som spelar hade själva spelat om pengar. Bland unga utan föräldrar som spelar var siffran endast runt en tredjedel. Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten, kommenterar: "Föräldrar och andra vuxna som är nära behöver prata med unga om spel om pengar. Både om riskerna med spel, men även om exponeringen för och normaliseringen av spel om pengar. Samtalen borde ske innan det blir problematiskt och konfliktfyllt".

Insatser riktas mot föräldrar

Resultatet av utredningen pekar på att fler insatser behöver riktas till föräldrar som i sin tur kan försöka leda de yngre på rätt banor. Man vill minska spelproblem och få föräldrar att själva se över sina vanor och agera proaktivt. FHM vill också att de ska bli medvetna om hur viktigt det är att diskutera spel om pengar med barnen. Ofta spelar man i hemmet, därför är det bäst att arbeta med de som bor i samma hushåll.

Källor och mer information

Som huvudskribent hos Nät-casino.se sedan start har Hampus Konradsson hunnit utforska en hel del casinon och ämnen relaterade till casinospel på nätet. Innan hans resa som skribent startade har ...continue reading

Skribent

Observera att vi på vår webbplats använder cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera, cookies som optimerar prestandan. Om du vill veta mer om våra cookies kan du läsa vår  Cookie consent.